22 Οκτωβρίου 20109 Προτείνετε σημαντικές αναρτήσεις του blog σας

Ένα χρήσιμο gadget για τον κάθε ιδιοκτήτη blog θα σας παρουσιάσω σήμερα. Θα το δείτε και στο blog μου, πάνω ακριβώς από τις αναρτήσεις μου. Είναι το "Featured Post Content Slider με Thumbnail", που σημαίνει ότι είναι ένα πλαίσιο στο οποίο εμφανίζονται κυλιόμενα τα άρθρα που θέλουμε, μαζί με την εικόνα τους.

Γιατί πιστεύω πως είναι χρήσιμο για εμάς; Διότι, πολύ απλά, αν έχουμε ένα άρθρο αρκετά παλιό, το οποίο όμως θεωρούμε σημαντικό και θέλουμε να το διαβάσουν όσο περισσότεροι γίνεται, αυτό το gadget θα μας βοηθήσει! Ο επισκέπτης θα μπορεί να δει και να επισκευθεί τα άρθρα-αναρτήσεις που του προτείνουμε, όσο παλιά κι αν γράφτηκαν.

Γιατί μου αρέσει αυτό το gadget:
α. Είναι απλό (στην εγκατάσταση, στη χρήση από τον επισκέπτη, αλλά και στην εμφάνιση).
β. Είναι απόλυτα λειτουργικό, έχοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για να πάρει ο επισκέπτης μια πρώτη εντύπωση για το θέμα και το περιεχόμενο του άρθρου μας.
γ. Είναι όμορφο, χωρίς πολλά και περίεργα χρώματα, επιδεικτικές διαθέσεις ή αχρείαστα animations.
δ. Είναι χειροκίνητο από την πλευρά του επισκέπτη. Μη σας ξεγελά αυτό. Ίσως να το θεωρήσετε αρνητικό στην αρχή, αλλά αν σκεφτείτε πόσο σπαστικό είναι να προσπαθείς να διαβάσεις ένα κειμενάκι ή να απολαύσεις μια εικόνα κι αυτά να εξαφανίζονται αυτόματα, πρίν προλάβουμε να τα δούμε καλά καλά, για να εμφανιστούν τα επόμενα, θα καταλάβετε γιατί το θεωρώ θετικό!
ε. Είναι "χειροποίητο" από την πλευρά του ιδιοκτήτη του blog. Κι αυτό είναι ουσιώδες, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε εμείς όποιο κείμενο ή όποια εικόνα θέλουμε να εμφανίσουμε ως "περίληψη", ακόμα κι αν η συγκεκριμένη εικόνα δεν υπάρχει πραγματικά στην ανάρτηση.
στ. Ο τρόπος που αλλάζουν οι αναρτήσεις με το πάτημα του κουμπιού (previous-next) με έχει απλά κατακτήσει. Δείτε το στην πράξη για να καταλάβετε το λόγο!

Αν ακόμα δεν πειστήκατε, δοκιμάστε το και αν δε σας αρέσει, αφαιρέστε το! Και τώρα, ας αφήσω τα λόγια για να μπω στο ψητό.

Τρία είναι τα βασικά βήματα για την εγκατάσταση του.

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Αποθηκεύουμε σε κάποιον online hoster (photobucket, tinypic, imagehosting, blogger) τις δύο παρακάτω εικόνες και σημειώνουμε τα links τους για να τα χρησιμοποιήσουμε αμέσως μετά.
Αποθηκεύστε τις κάνοντας στην κάθε μία ξεχωριστά, δεξί Click και επιλέγοντας "Save As.."ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
1. Πάμε: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ HTML (ΔΕΝ πατάμε την Επέκταση Προτύπων Γραφικών Στοιχείων)

--KANOYME BACK UP ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΣ (ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ)--

2. Βρίσκουμε (ctrl+F) το:
</head>

3. Ακριβώς πριν (πάνω) από αυτό, επικολλούμε τον παρακάτω κώδικα (μην τρομάξετε):

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a))) ((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c 29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w '};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b' e(c) '\\b','g'),k[c]);return p}('(6($){$.1g.1w=6(o){o=$.1f({r:n,x:n,N:n,17:q,J:n,L:1a,16:n,y:q,u:12,H:3,B:0,k:1,K:n,I:n},o||{});8 G.R(6(){p b=q,A=o.y?"15":"w",P=o.y?"t":"s";p c=$(G),9=$("9",c),E=$("10",9),W=E.Y(),v=o.H;7(o.u){9.1h(E.D(W-v-1 1).V()).1d(E.D(0,v).V());o.B =v}p f=$("10",9),l=f.Y(),4=o.B;c.5("1c","H");f.5({U:"T",1b:o.y?"S":"w"});9.5({19:"0",18:"0",Q:"13","1v-1s-1r":"S","z-14":"1"});c.5({U:"T",Q:"13","z-14":"2",w:"1q"});p g=o.y?t(f):s(f);p h=g*l;p j=g*v;f.5({s:f.s(),t:f.t()});9.5(P,h "C").5(A,-(4*g));c.5(P,j "C");7(o.r)$(o.r).O(6(){8 m(4-o.k)});7(o.x)$(o.x).O(6(){8 m(4 o.k)});7(o.N)$.R(o.N,6(i,a){$(a).O(6(){8 m(o.u?o.H i:i)})});7(o.17&&c.11)c.11(6(e,d){8 d>0?m(4-o.k):m(4 o.k)});7(o.J)1p(6(){m(4 o.k)},o.J o.L);6 M(){8 f.D(4).D(0,v)};6 m(a){7(!b){7(o.K)o.K.Z(G,M());7(o.u){7(a<=o.B-v-1){9.5(A,-((l-(v*2))*g) "C");4=a==o.B-v-1?l-(v*2)-1:l-(v*2)-o.k}F 7(a>=l-v 1){9.5(A,-((v)*g) "C");4=a==l-v 1?v 1:v o.k}F 4=a}F{7(a<0||a>l-v)8;F 4=a}b=12;9.1o(A=="w"?{w:-(4*g)}:{15:-(4*g)},o.L,o.16,6(){7(o.I)o.I.Z(G,M());b=q});7(!o.u){$(o.r "," o.x).1n("X");$((4-o.k<0&&o.r)||(4 o.k>l-v&&o.x)||[]).1m("X")}}8 q}})};6 5(a,b){8 1l($.5(a[0],b))||0};6 s(a){8 a[0].1k 5(a,\'1j\') 5(a,\'1i\')};6 t(a){8 a[0].1t 5(a,\'1u\') 5(a,\'1e\')}})(1x);',62,96,'||||curr|css|function|if|return|ul|||||||||||scroll|itemLength|go|null||var|false|btnPrev|width|height|circular||left|btnNext|vertical||animCss|start|px|slice|tLi|else|this|visible|afterEnd|auto|beforeStart|speed|vis|btnGo|click|sizeCss|position|each|none|hidden|overflow|clone|tl|disabled|size|call|li|mousewheel|true|relative|index|top|easing|mouseWheel|padding|margin|200|float|visibility|append|marginBottom|extend|fn|prepend|marginRight|marginLeft|offsetWidth|parseInt|addClass|removeClass|animate|setInterval|0px|type|style|offsetHeight|marginTop|list|jCarouselLite|jQuery'.split('|'),0,{}))

//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

/*
* Copyright (c) 2009 Simo Kinnunen.
* Licensed under the MIT license.
*
* @version 1.02
*/
var Cufon=(function(){var m=function(){return m.replace.apply(null,arguments)};var x=m.DOM={ready:(function(){var C=false,E={loaded:1,complete:1};var B=[],D=function(){if(C){return}C=true;for(var F;F=B.shift();F()){}};if(document.addEventListener){document.addEventListener("DOMContentLoaded",D,false);window.addEventListener("pageshow",D,false)}if(!window.opera&&document.readyState){(function(){E[document.readyState]?D():setTimeout(arguments.callee,10)})()}if(document.readyState&&document.createStyleSheet){(function(){try{document.body.doScroll("left");D()}catch(F){setTimeout(arguments.callee,1)}})()}q(window,"load",D);return function(F){if(!arguments.length){D()}else{C?F():B.push(F)}}})(),root:function(){return document.documentElement||document.body}};var n=m.CSS={Size:function(C,B){this.value=parseFloat(C);this.unit=String(C).match(/[a-z%]*$/)[0]||"px";this.convert=function(D){return D/B*this.value};this.convertFrom=function(D){return D/this.value*B};this.toString=function(){return this.value this.unit}},addClass:function(C,B){var D=C.className;C.className=D (D&&" ") B;return C},color:j(function(C){var B={};B.color=C.replace(/^rgba\((.*?),\s*([\d.] )\)/,function(E,D,F){B.opacity=parseFloat(F);return"rgb(" D ")"});return B}),fontStretch:j(function(B){if(typeof B=="number"){return B}if(/%$/.test(B)){return parseFloat(B)/100}return{"ultra-condensed":0.5,"extra-condensed":0.625,condensed:0.75,"semi-condensed":0.875,"semi-expanded":1.125,expanded:1.25,"extra-expanded":1.5,"ultra-expanded":2}[B]||1}),getStyle:function(C){var B=document.defaultView;if(B&&B.getComputedStyle){return new a(B.getComputedStyle(C,null))}if(C.currentStyle){return new a(C.currentStyle)}return new a(C.style)},gradient:j(function(F){var G={id:F,type:F.match(/^-([a-z] )-gradient\(/)[1],stops:[]},C=F.substr(F.indexOf("(")).match(/([\d.] =)?(#[a-f0-9] |[a-z] \(.*?\)|[a-z] )/ig);for(var E=0,B=C.length,D;E<B; E){D=C[E].split("=",2).reverse();G.stops.push([D[1]||E/(B-1),D[0]])}return G}),hasClass:function(C,B){return RegExp("(?:^|\\s)" B "(?=\\s|$)").test(C.className)},quotedList:j(function(E){var D=[],C=/\s*((["'])([\s\S]*?[^\\])\2|[^,] )\s*/g,B;while(B=C.exec(E)){D.push(B[3]||B[1])}return D}),recognizesMedia:j(function(G){var E=document.createElement("style"),D,C,B;E.type="text/css";E.media=G;try{E.appendChild(document.createTextNode("/**/"))}catch(F){}C=g("head")[0];C.insertBefore(E,C.firstChild);D=(E.sheet||E.styleSheet);B=D&&!D.disabled;C.removeChild(E);return B}),removeClass:function(D,C){var B=RegExp("(?:^|\\s )" C "(?=\\s|$)","g");D.className=D.className.replace(B,"");return D},supports:function(D,C){var B=document.createElement("span").style;if(B[D]===undefined){return false}B[D]=C;return B[D]===C},textAlign:function(E,D,B,C){if(D.get("textAlign")=="right"){if(B>0){E=" " E}}else{if(B<C-1){E =" "}}return E},textDecoration:function(G,F){if(!F){F=this.getStyle(G)}var C={underline:null,overline:null,"line-through":null};for(var B=G;B.parentNode&&B.parentNode.nodeType==1;){var E=true;for(var D in C){if(!k(C,D)||C[D]){continue}if(F.get("textDecoration").indexOf(D)!=-1){C[D]=F.get("color")}E=false}if(E){break}F=this.getStyle(B=B.parentNode)}return C},textShadow:j(function(F){if(F=="none"){return null}var E=[],G={},B,C=0;var D=/(#[a-f0-9] |[a-z] \(.*?\)|[a-z] )|(-?[\d.] [a-z%]*)|,/ig;while(B=D.exec(F)){if(B[0]==","){E.push(G);G={};C=0}else{if(B[1]){G.color=B[1]}else{G[["offX","offY","blur"][C ]]=B[2]}}}E.push(G);return E}),textTransform:(function(){var B={uppercase:function(C){return C.toUpperCase()},lowercase:function(C){return C.toLowerCase()},capitalize:function(C){return C.replace(/\b./g,function(D){return D.toUpperCase()})}};return function(E,D){var C=B[D.get("textTransform")];return C?C(E):E}})(),whiteSpace:(function(){var B={inline:1,"inline-block":1,"run-in":1};return function(E,C,D){if(B[C.get("display")]){return E}if(!D.previousSibling){E=E.replace(/^\s /,"")}if(!D.nextSibling){E=E.replace(/\s $/,"")}return E}})()};n.ready=(function(){var B=!n.recognizesMedia("all"),E=false;var D=[],H=function(){B=true;for(var K;K=D.shift();K()){}};var I=g("link"),J=g("style");function C(K){return K.disabled||G(K.sheet,K.media||"screen")}function G(M,P){if(!n.recognizesMedia(P||"all")){return true}if(!M||M.disabled){return false}try{var Q=M.cssRules,O;if(Q){search:for(var L=0,K=Q.length;O=Q[L],L<K; L){switch(O.type){case 2:break;case 3:if(!G(O.styleSheet,O.media.mediaText)){return false}break;default:break search}}}}catch(N){}return true}function F(){if(document.createStyleSheet){return true}var L,K;for(K=0;L=I[K]; K){if(L.rel.toLowerCase()=="stylesheet"&&!C(L)){return false}}for(K=0;L=J[K]; K){if(!C(L)){return false}}return true}x.ready(function(){if(!E){E=n.getStyle(document.body).isUsable()}if(B||(E&&F())){H()}else{setTimeout(arguments.callee,10)}});return function(K){if(B){K()}else{D.push(K)}}})();function s(C){var B=this.face=C.face;this.glyphs=C.glyphs;this.w=C.w;this.baseSize=parseInt(B["units-per-em"],10);this.family=B["font-family"].toLowerCase();this.weight=B["font-weight"];this.style=B["font-style"]||"normal";this.viewBox=(function(){var E=B.bbox.split(/\s /);var D={minX:parseInt(E[0],10),minY:parseInt(E[1],10),maxX:parseInt(E[2],10),maxY:parseInt(E[3],10)};D.width=D.maxX-D.minX;D.height=D.maxY-D.minY;D.toString=function(){return[this.minX,this.minY,this.width,this.height].join(" ")};return D})();this.ascent=-parseInt(B.ascent,10);this.descent=-parseInt(B.descent,10);this.height=-this.ascent this.descent}function f(){var C={},B={oblique:"italic",italic:"oblique"};this.add=function(D){(C[D.style]||(C[D.style]={}))[D.weight]=D};this.get=function(H,I){var G=C[H]||C[B[H]]||C.normal||C.italic||C.oblique;if(!G){return null}I={normal:400,bold:700}[I]||parseInt(I,10);if(G[I]){return G[I]}var E={1:1,99:0}[I%100],K=[],F,D;if(E===undefined){E=I>400}if(I==500){I=400}for(var J in G){if(!k(G,J)){continue}J=parseInt(J,10);if(!F||J<F){F=J}if(!D||J>D){D=J}K.push(J)}if(I<F){I=F}if(I>D){I=D}K.sort(function(M,L){return(E?(M>I&&L>I)?M<L:M>L:(M<I&&L<I)?M>L:M<L)?-1:1});return G[K[0]]}}function r(){function D(F,G){if(F.contains){return F.contains(G)}return F.compareDocumentPosition(G)&16}function B(G){var F=G.relatedTarget;if(!F||D(this,F)){return}C(this)}function E(F){C(this)}function C(F){setTimeout(function(){m.replace(F,d.get(F).options,true)},10)}this.attach=function(F){if(F.onmouseenter===undefined){q(F,"mouseover",B);q(F,"mouseout",B)}else{q(F,"mouseenter",E);q(F,"mouseleave",E)}}}function u(){var C=[],D={};function B(H){var E=[],G;for(var F=0;G=H[F]; F){E[F]=C[D[G]]}return E}this.add=function(F,E){D[F]=C.push(E)-1};this.repeat=function(){var E=arguments.length?B(arguments):C,F;for(var G=0;F=E[G ];){m.replace(F[0],F[1],true)}}}function A(){var D={},B=0;function C(E){return E.cufid||(E.cufid= B)}this.get=function(E){var F=C(E);return D[F]||(D[F]={})}}function a(B){var D={},C={};this.extend=function(E){for(var F in E){if(k(E,F)){D[F]=E[F]}}return this};this.get=function(E){return D[E]!=undefined?D[E]:B[E]};this.getSize=function(F,E){return C[F]||(C[F]=new n.Size(this.get(F),E))};this.isUsable=function(){return !!B}}function q(C,B,D){if(C.addEventListener){C.addEventListener(B,D,false)}else{if(C.attachEvent){C.attachEvent("on" B,function(){return D.call(C,window.event)})}}}function v(C,B){var D=d.get(C);if(D.options){return C}if(B.hover&&B.hoverables[C.nodeName.toLowerCase()]){b.attach(C)}D.options=B;return C}function j(B){var C={};return function(D){if(!k(C,D)){C[D]=B.apply(null,arguments)}return C[D]}}function c(F,E){var B=n.quotedList(E.get("fontFamily").toLowerCase()),D;for(var C=0;D=B[C]; C){if(i[D]){return i[D].get(E.get("fontStyle"),E.get("fontWeight"))}}return null}function g(B){return document.getElementsByTagName(B)}function k(C,B){return C.hasOwnProperty(B)}function h(){var B={},D,F;for(var E=0,C=arguments.length;D=arguments[E],E<C; E){for(F in D){if(k(D,F)){B[F]=D[F]}}}return B}function o(E,M,C,N,F,D){var K=document.createDocumentFragment(),H;if(M===""){return K}var L=N.separate;var I=M.split(p[L]),B=(L=="words");if(B&&t){if(/^\s/.test(M)){I.unshift("")}if(/\s$/.test(M)){I.push("")}}for(var J=0,G=I.length;J<G; J){H=z[N.engine](E,B?n.textAlign(I[J],C,J,G):I[J],C,N,F,D,J<G-1);if(H){K.appendChild(H)}}return K}function l(C,J){var B=n.getStyle(v(C,J)).extend(J);var D=c(C,B),E,H,G,F,I;for(E=C.firstChild;E;E=G){H=E.nodeType;G=E.nextSibling;if(H==3){if(F){F.appendData(E.data);C.removeChild(E)}else{F=E}if(G){continue}}if(F){C.replaceChild(o(D,n.whiteSpace(F.data,B,F),B,J,E,C),F);F=null}if(H==1&&E.firstChild){if(n.hasClass(E,"cufon")){z[J.engine](D,null,B,J,E,C)}else{arguments.callee(E,J)}}}}var t=" ".split(/\s /).length==0;var d=new A();var b=new r();var y=new u();var e=false;var z={},i={},w={enableTextDecoration:false,engine:null,forceHitArea:false,hover:false,hoverables:{a:true},printable:true,selector:(window.Sizzle||(window.jQuery&&function(B){return jQuery(B)})||(window.dojo&&dojo.query)||(window.Ext&&Ext.query)||(window.$$&&function(B){return $$(B)})||(window.$&&function(B){return $(B)})||(document.querySelectorAll&&function(B){return document.querySelectorAll(B)})||g),separate:"words",textShadow:"none"};var p={words:/[^\S\u00a0] /,characters:"",none:/^/};m.now=function(){x.ready();return m};m.refresh=function(){y.repeat.apply(y,arguments);return m};m.registerEngine=function(C,B){if(!B){return m}z[C]=B;return m.set("engine",C)};m.registerFont=function(D){var B=new s(D),C=B.family;if(!i[C]){i[C]=new f()}i[C].add(B);return m.set("fontFamily",'"' C '"')};m.replace=function(D,C,B){C=h(w,C);if(!C.engine){return m}if(!e){n.addClass(x.root(),"cufon-active cufon-loading");n.ready(function(){n.addClass(n.removeClass(x.root(),"cufon-loading"),"cufon-ready")});e=true}if(C.hover){C.forceHitArea=true}if(typeof C.textShadow=="string"){C.textShadow=n.textShadow(C.textShadow)}if(typeof C.color=="string"&&/^-/.test(C.color)){C.textGradient=n.gradient(C.color)}if(!B){y.add(D,arguments)}if(D.nodeType||typeof D=="string"){D=[D]}n.ready(function(){for(var F=0,E=D.length;F<E; F){var G=D[F];if(typeof G=="string"){m.replace(C.selector(G),C,true)}else{l(G,C)}}});return m};m.set=function(B,C){w[B]=C;return m};return m})();Cufon.registerEngine("canvas",(function(){var b=document.createElement("canvas");if(!b||!b.getContext||!b.getContext.apply){return}b=null;var a=Cufon.CSS.supports("display","inline-block");var e=!a&&(document.compatMode=="BackCompat"||/frameset|transitional/i.test(document.doctype.publicId));var f=document.createElement("style");f.type="text/css";f.appendChild(document.createTextNode((".cufon-canvas{text-indent:0;}@media screen,projection{.cufon-canvas{display:inline;display:inline-block;position:relative;vertical-align:middle;" (e?"":"font-size:1px;line-height:1px;") "}.cufon-canvas .cufon-alt{display:-moz-inline-box;display:inline-block;width:0;height:0;overflow:hidden;text-indent:-10000in;}" (a?".cufon-canvas canvas{position:relative;}":".cufon-canvas canvas{position:absolute;}") "}@media print{.cufon-canvas{padding:0;}.cufon-canvas canvas{display:none;}.cufon-canvas .cufon-alt{display:inline;}}").replace(/;/g,"!important;")));document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(f);function d(p,h){var n=0,m=0;var g=[],o=/([mrvxe])([^a-z]*)/g,k;generate:for(var j=0;k=o.exec(p); j){var l=k[2].split(",");switch(k[1]){case"v":g[j]={m:"bezierCurveTo",a:[n ~~l[0],m ~~l[1],n ~~l[2],m ~~l[3],n =~~l[4],m =~~l[5]]};break;case"r":g[j]={m:"lineTo",a:[n =~~l[0],m =~~l[1]]};break;case"m":g[j]={m:"moveTo",a:[n=~~l[0],m=~~l[1]]};break;case"x":g[j]={m:"closePath"};break;case"e":break generate}h[g[j].m].apply(h,g[j].a)}return g}function c(m,k){for(var j=0,h=m.length;j<h; j){var g=m[j];k[g.m].apply(k,g.a)}}return function(ah,H,Z,D,L,ai){var n=(H===null);if(n){H=L.alt}var J=ah.viewBox;var p=Z.getSize("fontSize",ah.baseSize);var X=Z.get("letterSpacing");X=(X=="normal")?0:p.convertFrom(parseInt(X,10));var K=0,Y=0,W=0,F=0;var I=D.textShadow,U=[];if(I){for(var ag=I.length;ag--;){var O=I[ag];var T=p.convertFrom(parseFloat(O.offX));var R=p.convertFrom(parseFloat(O.offY));U[ag]=[T,R];if(R<K){K=R}if(T>Y){Y=T}if(R>W){W=R}if(T<F){F=T}}}var al=Cufon.CSS.textTransform(H,Z).split(""),B;var o=ah.glyphs,E,r,ac;var h=0,v,N=[];for(var ag=0,ae=0,ab=al.length;ag<ab; ag){E=o[B=al[ag]]||ah.missingGlyph;if(!E){continue}if(r){h-=ac=r[B]||0;N[ae-1]-=ac}h =v=N[ae ]=~~(E.w||ah.w) X;r=E.k}if(v===undefined){return null}Y =J.width-v;F =J.minX;var C,q;if(n){C=L;q=L.firstChild}else{C=document.createElement("span");C.className="cufon cufon-canvas";C.alt=H;q=document.createElement("canvas");C.appendChild(q);if(D.printable){var ad=document.createElement("span");ad.className="cufon-alt";ad.appendChild(document.createTextNode(H));C.appendChild(ad)}}var am=C.style;var Q=q.style;var m=p.convert(J.height);var ak=Math.ceil(m);var V=ak/m;var P=V*Cufon.CSS.fontStretch(Z.get("fontStretch"));var S=h*P;var aa=Math.ceil(p.convert(S Y-F));var t=Math.ceil(p.convert(J.height-K W));q.width=aa;q.height=t;Q.width=aa "px";Q.height=t "px";K =J.minY;Q.top=Math.round(p.convert(K-ah.ascent)) "px";Q.left=Math.round(p.convert(F)) "px";var A=Math.ceil(p.convert(S)) "px";if(a){am.width=A;am.height=p.convert(ah.height) "px"}else{am.paddingLeft=A;am.paddingBottom=(p.convert(ah.height)-1) "px"}var aj=q.getContext("2d"),M=m/J.height;aj.scale(M,M*V);aj.translate(-F,-K);aj.lineWidth=ah.face["underline-thickness"];aj.save();function s(i,g){aj.strokeStyle=g;aj.beginPath();aj.moveTo(0,i);aj.lineTo(h,i);aj.stroke()}var u=D.enableTextDecoration?Cufon.CSS.textDecoration(ai,Z):{};if(u.underline){s(-ah.face["underline-position"],u.underline)}if(u.overline){s(ah.ascent,u.overline)}function af(){aj.scale(P,1);for(var x=0,k=0,g=al.length;x<g; x){var y=o[al[x]]||ah.missingGlyph;if(!y){continue}if(y.d){aj.beginPath();if(y.code){c(y.code,aj)}else{y.code=d("m" y.d,aj)}aj.fill()}aj.translate(N[k ],0)}aj.restore()}if(I){for(var ag=I.length;ag--;){var O=I[ag];aj.save();aj.fillStyle=O.color;aj.translate.apply(aj,U[ag]);af()}}var z=D.textGradient;if(z){var G=z.stops,w=aj.createLinearGradient(0,J.minY,0,J.maxY);for(var ag=0,ab=G.length;ag<ab; ag){w.addColorStop.apply(w,G[ag])}aj.fillStyle=w}else{aj.fillStyle=Z.get("color")}af();if(u["line-through"]){s(-ah.descent,u["line-through"])}return C}})());Cufon.registerEngine("vml",(function(){var e=document.namespaces;if(!e){return}e.add("cvml","urn:schemas-microsoft-com:vml");e=null;var b=document.createElement("cvml:shape");b.style.behavior="url(#default#VML)";if(!b.coordsize){return}b=null;var g=(document.documentMode||0)<8;document.write(('<style type="text/css">.cufon-vml-canvas{text-indent:0;}@media screen{cvml\\:shape,cvml\\:rect,cvml\\:fill,cvml\\:shadow{behavior:url(#default#VML);display:block;antialias:true;position:absolute;}.cufon-vml-canvas{position:absolute;text-align:left;}.cufon-vml{display:inline-block;position:relative;vertical-align:' (g?"middle":"text-bottom") ";}.cufon-vml .cufon-alt{position:absolute;left:-10000in;font-size:1px;}a .cufon-vml{cursor:pointer}}@media print{.cufon-vml *{display:none;}.cufon-vml .cufon-alt{display:inline;}}</style>").replace(/;/g,"!important;"));function c(h,i){return a(h,/(?:em|ex|%)$|^[a-z-] $/i.test(i)?"1em":i)}function a(k,l){if(/px$/i.test(l)){return parseFloat(l)}var j=k.style.left,i=k.runtimeStyle.left;k.runtimeStyle.left=k.currentStyle.left;k.style.left=l.replace("%","em");var h=k.style.pixelLeft;k.style.left=j;k.runtimeStyle.left=i;return h}var f={};function d(o){var p=o.id;if(!f[p]){var m=o.stops,n=document.createElement("cvml:fill"),h=[];n.type="gradient";n.angle=180;n.focus="0";n.method="sigma";n.color=m[0][1];for(var l=1,i=m.length-1;l<i; l){h.push(m[l][0]*100 "% " m[l][1])}n.colors=h.join(",");n.color2=m[i][1];f[p]=n}return f[p]}return function(aj,K,ad,G,O,ak,ab){var o=(K===null);if(o){K=O.alt}var M=aj.viewBox;var q=ad.computedFontSize||(ad.computedFontSize=new Cufon.CSS.Size(c(ak,ad.get("fontSize")) "px",aj.baseSize));var aa=ad.computedLSpacing;if(aa==undefined){aa=ad.get("letterSpacing");ad.computedLSpacing=aa=(aa=="normal")?0:~~q.convertFrom(a(ak,aa))}var C,r;if(o){C=O;r=O.firstChild}else{C=document.createElement("span");C.className="cufon cufon-vml";C.alt=K;r=document.createElement("span");r.className="cufon-vml-canvas";C.appendChild(r);if(G.printable){var ag=document.createElement("span");ag.className="cufon-alt";ag.appendChild(document.createTextNode(K));C.appendChild(ag)}if(!ab){C.appendChild(document.createElement("cvml:shape"))}}var ap=C.style;var V=r.style;var m=q.convert(M.height),am=Math.ceil(m);var Z=am/m;var T=Z*Cufon.CSS.fontStretch(ad.get("fontStretch"));var Y=M.minX,X=M.minY;V.height=am;V.top=Math.round(q.convert(X-aj.ascent));V.left=Math.round(q.convert(Y));ap.height=q.convert(aj.height) "px";var v=G.enableTextDecoration?Cufon.CSS.textDecoration(ak,ad):{};var J=ad.get("color");var ao=Cufon.CSS.textTransform(K,ad).split(""),B;var p=aj.glyphs,H,s,af;var h=0,P=[],W=0,x;var z,L=G.textShadow;for(var ai=0,ah=0,ae=ao.length;ai<ae; ai){H=p[B=ao[ai]]||aj.missingGlyph;if(!H){continue}if(s){h-=af=s[B]||0;P[ah-1]-=af}h =x=P[ah ]=~~(H.w||aj.w) aa;s=H.k}if(x===undefined){return null}var A=-Y h (M.width-x);var an=q.convert(A*T),ac=Math.round(an);var S=A "," M.height,n;var N="r" S "ns";var y=G.textGradient&&d(G.textGradient);for(ai=0,ah=0;ai<ae; ai){H=p[ao[ai]]||aj.missingGlyph;if(!H){continue}if(o){z=r.childNodes[ah];while(z.firstChild){z.removeChild(z.firstChild)}}else{z=document.createElement("cvml:shape");r.appendChild(z)}z.stroked="f";z.coordsize=S;z.coordorigin=n=(Y-W) "," X;z.path=(H.d?"m" H.d "xe":"") "m" n N;z.fillcolor=J;if(y){z.appendChild(y.cloneNode(false))}var al=z.style;al.width=ac;al.height=am;if(L){var u=L[0],t=L[1];var F=Cufon.CSS.color(u.color),D;var R=document.createElement("cvml:shadow");R.on="t";R.color=F.color;R.offset=u.offX "," u.offY;if(t){D=Cufon.CSS.color(t.color);R.type="double";R.color2=D.color;R.offset2=t.offX "," t.offY}R.opacity=F.opacity||(D&&D.opacity)||1;z.appendChild(R)}W =P[ah ]}var Q=z.nextSibling,w,E;if(G.forceHitArea){if(!Q){Q=document.createElement("cvml:rect");Q.stroked="f";Q.className="cufon-vml-cover";w=document.createElement("cvml:fill");w.opacity=0;Q.appendChild(w);r.appendChild(Q)}E=Q.style;E.width=ac;E.height=am}else{if(Q){r.removeChild(Q)}}ap.width=Math.max(Math.ceil(q.convert(h*T)),0);if(g){var U=ad.computedYAdjust;if(U===undefined){var I=ad.get("lineHeight");if(I=="normal"){I="1em"}else{if(!isNaN(I)){I ="em"}}ad.computedYAdjust=U=0.5*(a(ak,I)-parseFloat(ap.height))}if(U){ap.marginTop=Math.ceil(U) "px";ap.marginBottom=U "px"}}return C}})());

//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

/*
* jQuery Easing v1.1 - http://gsgd.co.uk/sandbox/jquery.easing.php
*
* Uses the built in easing capabilities added in jQuery 1.1
* to offer multiple easing options
*
* Copyright (c) 2007 George Smith
* Licensed under the MIT License:
* http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php
*/

jQuery.easing = {
easein: function(x, t, b, c, d) {
return c*(t/=d)*t b; // in
},
easeinout: function(x, t, b, c, d) {
if (t < d/2) return 2*c*t*t/(d*d) b;
var ts = t - d/2;
return -2*c*ts*ts/(d*d) 2*c*ts/d c/2 b;
},
easeout: function(x, t, b, c, d) {
return -c*t*t/(d*d) 2*c*t/d b;
},
expoin: function(x, t, b, c, d) {
var flip = 1;
if (c < 0) {
flip *= -1;
c *= -1;
}
return flip * (Math.exp(Math.log(c)/d * t)) b;
},
expoout: function(x, t, b, c, d) {
var flip = 1;
if (c < 0) {
flip *= -1;
c *= -1;
}
return flip * (-Math.exp(-Math.log(c)/d * (t-d)) c 1) b;
},
expoinout: function(x, t, b, c, d) {
var flip = 1;
if (c < 0) {
flip *= -1;
c *= -1;
}
if (t < d/2) return flip * (Math.exp(Math.log(c/2)/(d/2) * t)) b;
return flip * (-Math.exp(-2*Math.log(c/2)/d * (t-d)) c 1) b;
},
bouncein: function(x, t, b, c, d) {
return c - jQuery.easing['bounceout'](x, d-t, 0, c, d) b;
},
bounceout: function(x, t, b, c, d) {
if ((t/=d) < (1/2.75)) {
return c*(7.5625*t*t) b;
} else if (t < (2/2.75)) {
return c*(7.5625*(t-=(1.5/2.75))*t .75) b;
} else if (t < (2.5/2.75)) {
return c*(7.5625*(t-=(2.25/2.75))*t .9375) b;
} else {
return c*(7.5625*(t-=(2.625/2.75))*t .984375) b;
}
},
bounceinout: function(x, t, b, c, d) {
if (t < d/2) return jQuery.easing['bouncein'] (x, t*2, 0, c, d) * .5 b;
return jQuery.easing['bounceout'] (x, t*2-d,0, c, d) * .5 c*.5 b;
},
elasin: function(x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;var p=0;var a=c;
if (t==0) return b; if ((t/=d)==1) return b c; if (!p) p=d*.3;
if (a < Math.abs(c)) { a=c; var s=p/4; }
else var s = p/(2*Math.PI) * Math.asin (c/a);
return -(a*Math.pow(2,10*(t-=1)) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p )) b;
},
elasout: function(x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;var p=0;var a=c;
if (t==0) return b; if ((t/=d)==1) return b c; if (!p) p=d*.3;
if (a < Math.abs(c)) { a=c; var s=p/4; }
else var s = p/(2*Math.PI) * Math.asin (c/a);
return a*Math.pow(2,-10*t) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p ) c b;
},
elasinout: function(x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;var p=0;var a=c;
if (t==0) return b; if ((t/=d/2)==2) return b c; if (!p) p=d*(.3*1.5);
if (a < Math.abs(c)) { a=c; var s=p/4; }
else var s = p/(2*Math.PI) * Math.asin (c/a);
if (t < 1) return -.5*(a*Math.pow(2,10*(t-=1)) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p )) b;
return a*Math.pow(2,-10*(t-=1)) * Math.sin( (t*d-s)*(2*Math.PI)/p )*.5 c b;
},
backin: function(x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;
return c*(t/=d)*t*((s 1)*t - s) b;
},
backout: function(x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;
return c*((t=t/d-1)*t*((s 1)*t s) 1) b;
},
backinout: function(x, t, b, c, d) {
var s=1.70158;
if ((t/=d/2) < 1) return c/2*(t*t*(((s*=(1.525)) 1)*t - s)) b;
return c/2*((t-=2)*t*(((s*=(1.525)) 1)*t s) 2) b;
},
linear: function(x, t, b, c, d) {
return c*t/d b; //linear
}
};

//]]>
</script>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

jQuery(document).ready(function() {
Cufon.replace('.blogname h2', { fontFamily: 'MankSans-Medium' });
Cufon.replace('.sidetitl,.blogname h1', { fontFamily: 'ChunkFive' });

});

//]]>
</script>


<style type='text/css'>
#slidearea{
height: 230px;
overflow: hidden;
position: relative;
width:680px;
background:#242424;
}
#gallerycover{
overflow: hidden;
margin:0px 0px;
}

.mygallery{
overflow: hidden;
position:relative;
}

.mytext img{
position:absolute;
left:10px;
top:10px;
padding:5px;
background:#515252;
border:1px solid #5e5e5e;
}

.mytext{
position:relative;
margin:0px 0px;
height:200px;
width:680px;
float:left;
display:inline;
line-height:20px;
color:#c4c4c4;
font-family: Tahoma,Georgia,century gothic,Verdana, sans-serif;
}

.mytext ul li{
height:200px;

}

.mytext a:link, .mytext a:visited {
color:#fff;
}

.mytext h2 {
font: 18px Georgia,century gothic,Verdana, sans-serif;
margin:15px 0px 5px 310px;
font-weight:normal;
width:350px;
height:24px;
overflow:hidden;
}

.mytext p {
width:350px;
margin:0px 0px 5px 310px;
color:#6f6f6f;
}

.mytext h2 a:link, .mytext h2 a:visited {
color:#fff;
}
.slnav{
padding:3px 0px;
background:#000;

}
.prev{
float:left;
width:24px;
height:24px;
z-index:200;
margin-left:5px;
background:url(IMG_PREV_LINK);
}

.next{
float:right;
width:24px;
height:24px;
z-index:200;
background:url(IMG_NXT_LINK);
display:block;
}

</style>

4. Αντικαθιστούμε τα κίτρινα γράμματα με τα links των εικόνων που αποθηκεύσαμε πιο πάνω. Το IMG_PREV_LINK με το link της πρώτης (prev.png) και το IMG_NXT_LINK με το link της δεύτερης (nxt.png).

5. Πατάμε ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ κι αν δε μας εμφανίσει κάποιο λάθος, πατάμε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

ΒΗΜΑ TΡΙΤΟ
1. Πάμε: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ - (στο σημείο που θα τοποθετήσουμε το gadget μας) ΠΡΟΣΘΗΚΗ GADGET - HTML/JAVASCRIPT
2. Βάζουμε τον τίτλο που θέλουμε (εγώ έγραψα "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝA", αλλά πολύ πιθανό να το αλλάξω πάλι) και αμέσως μετά επικολλούμε εκεί τον παρακάτω κώδικα:

<script type="text/javascript">
var $jx = jQuery.noConflict();
$jx(function() {
$jx(".mygallery").jCarouselLite({
btnNext: ".next",
btnPrev: ".prev",
visible: 1,
easing: "backout",
speed: 1000
});

});
</script>

<div id="slidearea">

<div id="gallerycover">
<div class="mygallery">
<ul>

<li>
<div class="mytext">
<h2><a href="URL-of-Post-1" title="#">Title-of-Post-1</a></h2>
<p>Slide 1 Description [...]</p>

<img src="Slide-1-Image-Address" alt="" />
</div>
</li>


<li>
<div class="mytext">
<h2><a href="URL-of-Post-2" title="#">Title-of-Post-2</a></h2>
<p>Slide 2 Description [...]</p>

<img src="Slide-2-Image-Address" alt="" />
</div>
</li>


<li>
<div class="mytext">
<h2><a href="URL-of-Post-3" title="#">Title-of-Post-3</a></h2>
<p>Slide 3 Description [...]</p>

<img src="Slide-3-Image-Address" alt="" />
</div>
</li>


<li>
<div class="mytext">
<h2><a href="URL-of-Post-4" title="#">Title-of-Post-4</a></h2>
<p>Slide 4 Description [...]</p>


<img src="Slide-4-Image-Address" alt="" />
</div>
</li>
<li>
<div class="mytext">
<h2><a href="URL-of-Post-5" title="#">Title-of-Post-5</a></h2>
<p>Slide 5 Description [...]</p>


<img src="Slide-5-Image-Address" alt="" />
</div>
</li>

</ul>

<div class="clear"></div>

</div>
</div>

<div class="slnav">
<a href="#" class="prev"></a>
<a href="#" class="next"></a>
<div class="clear"></div>
</div>

</div>

Και τώρα η επεξεργασία του gadget.
Αντικαθιστούμε:
URL-of-Post-# : Το link της ανάρτησης στην οποία θα μεταφέρεται ο επισκέπτης πατώντας στον τίτλο που θα βάλουμε.
Title-of-Post-# : Τον τίτλο της ανάρτησης. Σημειώστε ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι ο αυθεντικός τίτλος. Μπορείτε να συντομεύσετε μεγάλους τίτλους για να χωρούν άνετα στο gadget.
Slide # Description [...] : Η περιγραφή ή "περίληψη" της ανάρτησης, για να ξέρει ο επισκέπτης το θέμα αυτού που θα διαβάσει. Σημειώστε κι εδώ ότι μπορείτε να βάλετε όποιο κείμενο θέλετε, ακόμα κι αν η παράγραφος που θα γράψετε δεν υπάρχει στην ανάρτηση. Το [...] στο τέλος μπορείτε να το αφαιρέσετε, αλλά η συμβουλή μου είναι να το κρατήσετε, διότι δείχνει ωραίο.
Slide-#-Image-Address : Το link της εικόνας που θα συνοδεύει το κειμενάκι. Κι εδώ δε χρειάζεται να υπάρχει στην ανάρτηση η εικόνα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε εικόνες με τις εξής διαστάσεις: ΠΛΑΤΟΣ: 270 pixels - ΥΨΟΣ: 170 pixels. Αλλιώς το gadgetάκι δε θα εμφανίζεται σωστά!

Σημειώσεις:
1. Για να προσθέσετε περισσότερες αναρτήσεις στο gadget, απλά πρέπει να προσθέσετε στο gadget τον παρακάτω κώδικα (κάνοντας βέβαια τις ανάλογες αλλαγές στα χρωματισμένα), όσες φορές θέλετε:

<li>
<div class="mytext">
<h2><a href="URL-of-Post" title="#">Title-of-Post</a></h2>
<p>Slide Description [...]</p>


<img src="Slide-Image-Address" alt="" />
</div>
</li>

O κώδικας μπαίνει (τόσες φορές όσες είναι και οι επιπρόσθετες αναρτήσεις μας) ΠΡΙΝ από το:

</ul>

<div class="clear"></div>

</div>
</div>

<div class="slnav">
<a href="#" class="prev"></a>
<a href="#" class="next"></a>
<div class="clear"></div>
</div>

</div>

2. Οι έμπειροι με κώδικες κ.λπ. μπορούν να επεξεργαστούν χρώματα, μεγέθη ή όποια άλλη ιδιότητα του gadget "παίζοντας" με τον πρώτο κώδικα, αλλά ΟΧΙ ΠΑΝΩ από το σημείο

<style type='text/css'>

3. Για τους αρχάριους να δώσω μερικά βασικά στοιχεία που μπορούν να επεξεργαστούν, "παίζοντας" κι αυτοί με τον κώδικα:
width: πλάτος
height: ύψος
background: χρώμα φόντου
color: χρώμα κειμένου

Με αλλαγές και προεπισκοπήσεις βρείτε τις ιδανικές επιλογές για κάθε στοιχείο του gadget για να ταιριάζει στο blog σας.

4. Οι αναρτήσεις εμφανίζονται με τη σειρά που έχουν μπει οι κώδικες τους. Δηλαδή ο κώδικας της ανάρτησης που θέλετε να φαίνεται πρώτη με την εμφάνιση του gadget,  πρέπει να μπει πρώτος και να ακολουθήσουν με τη σειρά που θέλετε οι υπόλοιποι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν είστε απόλυτα σίγουροι πώς να το κάνετε, καλύτερα μην το ξεκινήσετε!

Αυτό ήταν. Για απορίες, εισηγήσεις, οτιδήποτε μπορώ να βοηθήσω ή αν παρατηρήσατε κάποιο λάθος, παρακαλώ αφήστε τα σχόλια σας! Κι όταν το χρησιμοποιήσετε, πείτε μας την άποψη σας και δώστε μας το link σας για να δούμε τι καταφέρατε!

Καλή επιτυχία!"Γειά σου, Εάν βρέθηκες για πρώτη φορά στο Blog μου, και εάν σε ενδιαφέρουν οι αναρτήσεις μου, μπορείς να εγγραφείς στο RSS feed του Blog. Μπορείς επίσης να κάνοντας εγγραφή στο Newsletter του blog μου, να λαβαίνεις απ ευθείας κάθε μου ανάρτηση στο email σου. Είσαι Twitter user; τότε μπορείς επίσης να με κάνεις Follow στο Twitter. Σε ευχαριστώ που με διαβάζεις."

Print this postRelated Posts :9 σχόλια:

DaisyCrazy είπε... Best Blogger Tips

Μια απορία έχω: πόσο αργεί τη φόρτωση του μπλογκ όλο αυτό το κατεβατό; Γιατί η λογική του πολύ μ'αρεσει αλλά τα widgets που αργοπορουν εκνευριστικά το μπλογκ να φορτώνει δε μ'αρεσουν.


TwistedTool είπε... Best Blogger Tips

Η αλήθεια είναι ότι με εξέπληξε η ταχύτητα του! Δε βαραίνει καθόλου το blog. Τουλάχιστο σε μένα αυτό συνέβη.
Μια βόλτα από το blog μου θα σε πείσει!

Δοκίμασε το κι εδώ είμαστε για να συζητήσουμε οτιδήποτε προκύψει. :)


Angel είπε... Best Blogger Tips

Πολύ καλό ΤΤ,Το έψαχνα καιρό, αλλά πλέον,δεν μπορώ διότι έχω βαρύνει πολύ το blog και δεύτερον,έβαλα αυτο το scrolling feed bar. που ειναι παρόμοιο.
Αν ξεκίναγα απο την αρχη στανταρ θα το έβαζα.

ΜΠΡΑΒΟ


TwistedTool είπε... Best Blogger Tips

Angel, να'σαι καλά! Θα σου προτείνω κι εσένα να το δοκιμάσεις για να δεις ότι δε θα βαρύνει καθόλου το blog!

Μετά από τη δοκιμή, θα θέλεις μόνο αυτό :D


Alex Irenicus είπε... Best Blogger Tips

Γεια χαρά TT...
Πολύ καλό και χρήσιμο το gadget και ομολογουμένως αρκετά γρήγορο στο φόρτωμα...!
Ψάχνω κάτι παρόμοιο χωρίς όμως να έχω βρει μέχρι στιγμής κάποιο που να αξίζει και να λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα.
Το δοκίμασα και στο blog. Όλα καλά με τις αλλαγές των επιμέρους στοιχείων του αλλά από την αρχή της εγκατάστασης πρώτου αλλάξω το οτιδήποτε, δεν εμφανίζεται η μπάρα κύλισης και επίσης δεν πραγματοποιείται το slideshow παρά μόνο εμφανίζει μονάχα το πρώτο θέμα...
(Links, uploads, φωτογραφίες, texts... όλα είναι ok)
Όχι... τίποτε άλλο... αλλά το gadgetaki αξίζει...:)
Ciao...


TwistedTool είπε... Best Blogger Tips

Γεια σου Alex!

Όταν λες πως δεν εμφανίζεται η μπάρα κύλισης, μήπως εννοείς ότι δεν είναι ξεκάθαρο το χρώμα της; Οι εικόνες prev - next φαίνονται κανονικά; Αν ναι, ίσως να χρειαστεί μια μικροαλλαγή στο χρώμα για να μη χάνεται στο χρώμα του blog σου. Αν είναι αυτό, μπορώ να σε βοηθήσω.

Δες στο blog μου (http://atwistedblog.blogspot.com/) πώς λειτουργεί και πώς φαίνεται για να καταλάβεις ακριβώς περί τίνος πρόκειται.

Υποθέτω ότι παρεξήγησες, διότι το συγκεκριμένο gadget δεν έχει αυτόματη κύλιση, αλλά χειροκίνητη. Μάλιστα το ανέφερα στα θετικά του, στην περιγραφή μου (3η παράγραφος, σημείο δ). Άρα μην περιμένεις slideshow από αυτό το gadgetάκι!

Αν ενδιαφέρεσαι να το χρησιμοποιήσεις και θες να δούμε μαζί τα θέματα που αντιμετωπίζεις, επικοινώνησε μαζί μου (http://atwistedblog.blogspot.com/2010/01/contact-me.html) και θα τα πούμε!

Ευχαριστώ για το σχόλιο και χαίρομαι που σου άρεσε :)


TwistedTool είπε... Best Blogger Tips

@Alex:

Με μια ματιά που έριξα στο blog σου, ίσως να καλύπτεται από το κάτω μενού και γι'αυτό να μη φαίνεται η μπάρα κύλισης. Δοκίμασε να αλλάξεις τις διαστάσεις του ή να μετακινήσεις το μενού ή να μετακινήσεις το ίδιο το gadget κάπου αλλού για να δεις αν είναι όλα εντάξει φίλε μου! :)


Alex Irenicus είπε... Best Blogger Tips

Λέγοντας ότι δεν εμφανίζεται εννοώ ότι δεν εμφανίζεται ούτε η μπάρα κύλισης ούτε τα τόξα prev-next.

Είδα ΤΤ στο blog σου πως λειτουργεί και πως φαίνεται. Είναι λειτουργικότατο μπορώ να πω!

Είχες δίκιο... όντως είχα μείνει με την λανθασμένη εντύπωση ότι παίζει slideshow... αλλά μετά που το είδα και στο δικό σου μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλύτερο με τη μορφή χειροκίνητου. (Παρεμπιπτόντως, στο blog σου ένα μέρος της περιγραφής των άρθρων στο gadgetάκι επικαλύπτονται από τις φωτογραφίες {έχω ανάλυση 1680x1050}...)

Στο blog μου δεν επικαλύπτεται από το κάτω μενού. Το 'χω τσεκάρει. Το μόνο που παρατήρησα βλέποντάς στο blog σου είναι το εξής:
Μπαίνοντας στη σελίδα σου, στην αρχή φορτώματος του gadget, εμφανίζεται 1 λευκή βούλα στην πάνω αριστερή γωνία του gadget και με το που εμφανιστεί η μπάρα κύλισης στη συνέχεια, όλα μετατοπίζονται λίγο προς τα πάνω και η βούλα επικαλύπτεται. Σε αντίθεση με το δικό μου όπου η βούλα (μαύρη) μένει εκεί που είναι ακάλυπτη αφού δεν εμφανίζεται η μπάρα για να μετατοπιστούν όλα λίγο προς τα πάνω.

Θα δοκιμάσω διάφορες αλλαγές μπας και το πετύχω και θα σε ενημερώσω για το αποτέλεσμα.

Σ' ευχαριστώ φίλε ΤΤ...:)


TwistedTool είπε... Best Blogger Tips

Alex,

Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Σχετικά με το δικό μου blog, έχω κάνει διάφορες μετατροπές που ίσως το χαλάνε σε διαφορετικές αναλύσεις, αλλά είναι αργά για να τα αλλάξω όλα πλέον :) Ελπίζω να μη γίνεται ανυπόφορο πάντως!

Τώρα, σχετικά με το πρόβλημα σου. Δες το παρακάτω screenshot από το blog σου.

http://2.bp.blogspot.com/_3UZ_N8Qdang/TMTZebsNtpI/AAAAAAAAEFw/D_v-xCJcroE/s1600/alex1.png

Σίγουρα εσύ δεν το βλέπεις έτσι, σωστά; Όπως βλέπεις, εγώ δε βλέπω τη μαύρη βούλα που λες κι έρχονται όλα στη θέση τους, όμως βλέπω (κάτω κυκλάκι) ένα μέρος της επόμενης φωτογραφίας πιθανότατα, πράγμα που κανονικά δε θα έπρεπε να εμφανίζεται. Το πάνω κυκλάκι δείχνει το χώρο ανάμεσα στην εικόνα και το περίγραμμα του gadget που νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι μεγαλύετρος..

Η μπάρα κύλησης, ακόμα πιστεύω ότι κρύβεται πίσω από κάτι..

Δοκίμασε με τις αλλαγές στις διαστάσεις στον πρώτο κώδικα (μετά το /script) κι αν δε δεις διαφορά, δοκίμασε να το διαγράψεις και να το εγκαταστήσεις ξανά από την αρχή, μπας κι έγινε κάποιο μικρολαθάκι κατά την εγκατάσταση!

Αν έχει κάποιος άλλος καμιά ιδέα, ας βοηθήσει, ε!

Να'σαι καλά Alex, καλή επιτυχία!


Δημοσίευση σχολίου

Πες πως δεν έχεις χρόνο να σχολιάσεις.. να 'χεις πάρει όμως σοβαρό ύφος, καλά;

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Next Next Next