21 Φεβρουαρίου 20095 Τω καιρώ εκείνω..

« Λαμπυριζούσης και σελαγιζούσης της σελήνης παρά λίμνην της Δοϊράνης, εωράκαμεν τους ληστάς. Κράζων δε «σταθήτε ρε πούστηδες, γ… το σταυρό σας» και απαντησάντων εις υμάς «κλάστε μας τα…» απέδρασαν. Εν Δοϊράνη Κιλκίς τη 7η Απριλίου 1923 Ο Διοικητής Ιωάννης Πετράκης Υπαστυνόμος ». (Διαβάστε τώρα και τα τέλεια!) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Προς απάσας τας αρχάς που διοικούν το χωρίον Ματαράγκα Καρδίτσης: Δήμαρχο, ιερέα του χωριού, Δάσκαλο και απαντάς τους προύχοντας του χωριού. Ήλθα εις Ματαράγκαν κατόπιν διαταγής του Διοικητού μου μετά ενός χωροφύλακος προς επιβολήν της τάξεως από άκρου εις άκρον του χωρίου ευ χρονοτριβής και άμεσα. Διότι προχθές στο σιργιάνη μετά την θίαν και Ιεράν Λιτουργίαν εν το Ναό όταν έπεζαν τα κλαρίνα και τα όργανα ο Κώστας ( ας μην αναφέρο το όνομα του ) χόρεβε σινέχια μπροστά χορίς να αφίνη και τους άλους να χορέψουν μπροστά και κατά σινέπια παραξιγιθίκατε και πλακοθίκατε στο ξίλο με τα παλούκια και τα μαχέρια με αποτέλεσμα και κατά συνέπια να τραβματιστούν πόλοι άνθροποι. Πάραφτα να εφαρμόσετε απάσας τας εξίς διαταγάς μου: 1) Αν ξανασιμβή τιάφτη πράξης εν τω χωρίο να γνορίζετε ότι -θα σας συλλάβω και άνεφ χρονοτριβής άμεσος θα σας κλείσο στη φυλακή. Όταν πέζουν τα κλαρίνα και τα μουσικά όργανα στο σιργιάνη στο πανιγίρη και στο γάμο πρέπη να χορέβουν μπροστά άπαντες που επιθιμούν να χορέψουν και όχι μόνο ο ίδιος άνθροπος. Αφτό είνε γαηδουριά. 2)Μου αναφέρθικε ότι ο γάηδαρος του χαντζόπουλου τον Σεπτεμρίο μπίκε στο καλαμπόκ του Βάιου( ας μην αναγράψο το επίθετο )και ο Βάιος εκνεβρίστικε και καρφοσε τον γάηδαρο με τιν αξάλη στο ένα καπούλη. Καταλαβένετε ότι ο γάηδαρος δεν είναι ο όνος αλά ο Βάιος. Άνεφ πολόν σκέψεον καταλαβενη κάνης ότι το κεφάλη δεν εχη μιαλό αλά κολοκιθόσπορο. Απαγορεύετε να ζαναγίνη εκ νεου τετιο απαράδεκτο η παρόμιο πράγμα, 3)Πίγα στο μαγαζη για καφε και από εξο βρομούσε κατρουλιό. Απαγερευετε να κατουράτε έξω στον τιχο του μαγαζιού. 4)Απαγορεύετε το βρισίδιν το φονασκίν και εντός του καφενίου το ανεμίζιν διότι είναι χιμόνας και εσθάνετε τις αποφορά από τι βρόμα. Όστις επιθιμη να ανεμιστη να εξερχετε εξοθεν του καφενίου. 5)Ίδα πολες γυνεκες να πιάνουν τη σιγγουνα μετά του υποκαμίσου να το τραβούν προ τα έμπροσθεν να ανίγουν τα πόδια και να ουρούν ορθίος. Το τιούτον είναι απαράδεκτο και πρεπη άνεφ χρονοτριβίς να τις βρακόσετε άπαξ και διαπαντός. 6)Όταν λίαν προίαν πάτε τα γελάδια στο γελαδάρη και γιρίζοντας πρεπη ανιπερθετοί να μαζεβετε τις βονιες των ζώον από το δρόμο, το ίδιο να κάνετε και το βράδη διότι δεν εχη που να πατίση όστις βαδίζη εις τας οδούς του χωρίου. Και εκτός του τιουτο σας χριάζοντε αι βονιες να ζεστενεστε στο μπουχαρί το χιμόνα με τα κρια. 7)Σε καθε πανιγίρι αποκριές πάσχα και γάμους που βαδίζη καλοντιμένος ο κόσμος κ πάι στην Εκλισία και μετά χορεβη στο σιργιάνια και στους γάμους πρεπη άπαντα τα σκυλιά να είναι δεμένα δια χονδρόν αλισίδεον και σχινίον προς αποφιγίν ατιχιμάτων εκ τον σκιλοδακομάτων. 8) Να μίν πίνετε πολί ινοπνευματόδη ποτά τσίπουρα και ίνους και μετά ξερνοβολατε και κάνετε χαζαμάρες. $) Να τιρίσετε άνεφ αντιρίσεος και χρονοτριβης την άνοθεν τάφτην διαταγην μου άνθροπη σκυλη και γινεκες διότι όπιος συληφθη παραβάτις θα τον σιλάβο και (…………) αλίμονο του θα τον ταραξο και θα τον μαβρίσο στο ξιλο. Να με σινχοριτε αν έκανα κάπιο σιντακτικό λάθος καθότι τελίοσα και εγώ την τρίτη τάξη του Δημοτικού σχολίου διότι δεν με έστιλε ο πατέρας μου από το χωρίον στιν Λάρισαν για να μάθο περισσότερα. Σαν καραγκούνις που είμε και εγό λαβένετε άπαντες τας γραφάς μου τας οπίας θέλετε δεν θέλετε θα τας τιρίσετε ερθέτος. Εν Ματαράγκα τη 8η Δεκεμβρίου 1907 Ο Διοικητής του Χωρίου Νικόλαος Παπακωνσταντίνου Υπονωματάρχης (..και φυσικά, έχουμε και συνέχεια) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Προς Πρόεδρον, γραμματέα, κλητήρα κοινότητος χωρίου Πλατανάκια Σερρών. Εν Πλατανακίοις τη 12η Ιουλίου 1971 Εις τον περίβολον του υποσταθμού χωροφυλακής του χωρίου Πλατανάκια, είχομεν εμφυτεύσει δενδίλιον Ινδικής κανάββεως (κοινώς χασισσόδενδρον) ίνα το βλέπουσι καθημερινώς τα όργανα της τάξεως και αναγνωρίζουσι αυτό, εις τας περιπόλους των κατά μήκος των ορίων του χωριού, και εις τινάς χασισοφυτείας εις πρόποδας και παρυφάς του όρους Μπέλλες. Την 12ην Ιουλίου όμως, και περί ώρας 2ας μετά μεσιμβρινής, άγνωστοι εισήλθον εις τον περίβολον του υποσταθμού χωροφυλακής, και ελήστευσαν το δενδίλιον, ξεριζώνοντας αυτό εκ του εδάφους. Εις μικράν απόστασην εκ του σταθμού, ηύρομεν αργότερα τεμμάχια του κορμού, έλειπαν όμως τα φύλλα, τουτέστιν, οι λησταί εξεπουπούλισαν αυτό εντέχνως. Υποψιαζόμεθα πολύ καλά ποία κακοποιά στοιχεία έκαμαν αυτήν την αποτρόπαιαν πράξην, μα δεν θα διαβώμεν εις συλλήψεις. Αντ' αυτού, διατάσσωμεν όπως ο κλητήρ της κοινότητος, εκπέμψει έκκλησιν προς άπαντας τους κατοίκους του χωρίου, ζητώντας απο τους εγκληματίες να παραδοθώσιν εντός τριών ημερών. Εάν όμως δεν παραδοθώσιν, τότε θα προβώμεν εις τας συλλήψεις των υπόπτων μόνοι μας. Ο Διοικητής Μωραϊτης Αναστάσιος
Print this postRelated Posts :5 σχόλια:

zoyzoy είπε... Best Blogger Tips

Καλά τι γλώσσα!!Μου έβγαλαν τα μάτια τα λάθη αλλά κατάφερα και το διάβασα όλο!!Που το'χες κρυμμένο θησαυρός είναι!!
Το 5όλα τα λεφτά!!!(Και ηδονοβλεψίας ο διοικητής)


molemou είπε... Best Blogger Tips

A RE A8ANATO XORIO;OMORFA XRONIA DEN MPORIS NA PEIS;


NANTIA-BAD RELIGION 7 είπε... Best Blogger Tips

Ωραίος ο υπενοματάρχης!!
Όμορφος κόσμος,ανορθόγραφα γραμμένος,γύρισαν τα ματάκια μου ανάποδα,αλλά χαλάλι!


JK O SΚΡΟΥΤΖΑΚΟS είπε... Best Blogger Tips

TI OΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ ΑΨΟΓΗ.ΟΜΩΣ ΦΡΟΥΡΟΣ ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ.ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΑ ΠΡΑΞΗ ΕΠΕΙΔΗ ΕΛΗΣΤΕΥΣΑΝ ΤΟ ΔΕΝΔΡΥΛΙΟΝ.ΠΟΥ ΤΑ ΒΡΗΚΕΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΟΣΟ ΠΑΛΙΑ;


~ΕΚAΤΗ~ ...φως και παλι φως η ψυχη που μαχεται... είπε... Best Blogger Tips

ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕΝ........ΣΩΣΤΟΣ ΔΕ!!!!!!!ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΑ ΜΑΤΑΚΙΑ ΜΟΥ ΑΛΗΘΩΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΩ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΑΞΙΖΕ ΤΟΝ ΚΟΠΟ!!!!!!!

ΤΙΝ ΚΑΛΙΜΑΙΡΑ ΜΟΥ ΝΗΚΩ!!!!!!!!!!!!!!!ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!


Δημοσίευση σχολίου

Πες πως δεν έχεις χρόνο να σχολιάσεις.. να 'χεις πάρει όμως σοβαρό ύφος, καλά;

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Next Next Next